هند از نگاه مسعودی (در آغاز قرن چهارم هجری)
39 بازدید
محل نشر: نامه تاریخ پژوهان » تابستان 1384 - شماره 2 (44 صفحه - از 165 تا 208)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
«هندوستان» سرزمین شگفتی‏ها، از دیرباز مورد توجه همگان از جمله مسلمانان بوده است. علی‏بن‏حسین مسعودی، مورخ و جغرافی‏دان مسلمان، در سال‏های نخستین سده چهارم هجری در آن سرزمین حضور یافته و از نزدیک، آن‏جا را شناخته است. در این نوشتار، با تکیه بر دو اثر برجای مانده از مسعودی، به نام‏های مروج الذهب و معادن الجوهر و التنبیه و الأشراف یافته‏ها و مشاهده‏های او از هند بازشناسی می‏شود. بدین‏سان، این نوشتار بیان‏گر تصویری از تاریخ و تمدن هند در نگاه مورخی تیزبین و نکته سنج است. مهم این است که نگاه وی، با نگاه هندشناس نام آشنای متأخرتر از او، ابوریحان بیرونی، بسیار دگرگونه است. واژه‏های کلیدی: مسعودی، هند، هندوان و اسلام.