یعقوبی و نظریه «هم شکلی مردم با حاکمان»(2)
39 بازدید
محل نشر: تاریخ در آیینه پژوهش » تابستان 1383 - شماره 2 » (28 صفحه - از 189 تا 216)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
قسمت نخست این نوشتار در شماره پیشین فصلنامه «تاریخ در آینه پژوهش» ارائه شد. در آن جا، کتاب مشاکلة الناس لزمانهم نوشته یعقوبی و نیز نظریه هم شکلی مردم با حاکمان (مندرج در آن کتاب) شناسایی شد. در شناخت نظریه یعقوبی گفته شد وی بر این باور است که در هر دوره زمانی، مردم بر اساس آداب، رفتار و گفتار حاکمان، سلوک می کنند و با آنان، هم شکلی می نمایند. هم چنین گذشت که وی، نظریه خود را با تکیه بر شواهد و نمونه های تاریخی فراوان به اثبات رسانده است. حال در ادامه نوشتار، نمونه های تاریخی مورد استناد یعقوبی و نیز دیدگاه های همسو با نظریه او بیان می شود. باید توجه داشت که دو قسمت نوشتار (در شماره پیشین و شماره حاضر) کاملا به هم مرتبط است...