بررسی پیمان های عصر جاهلی همراه با رویکرد به: حلف المطیبین و احلاف، ایلاف و حلف الفضول
51 بازدید
محل نشر: تاریخ در آیینه پژوهش » زمستان 1382 - پیش شماره 4 (38 صفحه - از 167 تا 204)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این نوشتار، مشتمل بر دو قسمت بوده است که قسمت نخست از آن، در شماره پیشین از فصلنامه «تاریخ در آینه پژوهش» ارائه شد. در آن قسمت، مسائل کلی پیرامون پیمان های عصر جاهلی مورد سخن قرار گرفت. اکنون، قسمت دوم از نوشتار در شناسایی چهار پیمان قبیله قریش در عصر جاهلیت تقدیم می شود.