قیمومیت غربی ها بر اقلیت های دینی»، عاملی در فروپاشی دولت عثمانی
38 بازدید
محل نشر: تاریخ در آیینه پژوهش » تابستان 1384 - شماره 6 (30 صفحه - از 195 تا 224)
نقش: مترجم
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
نوشتار حاضر، ترجمه فصلی از کتاب «الدولة العثمانیة، قراءة جدیدة لعوامل الانحطاط» نوشته دکتر قیس جواد العزاوی است.2 او، دکتری خود را با رتبه عالی در حوزه مطالعات عثمانی از دانشگاه سوربن فرانسه در سال 1993،م دریافت کرده است. او سردبیر نشریه دراسات شرقیه است و تاکنون، از وی چندین کتاب و مقاله در زمینه مطالعات دولت عثمانی چاپ و منتشر شده است. در شماره چهارم از فصلنامه حاضر، مقاله ای عنوان «دولت عثمانی و امتیازدهی به اروپایی ها...» انتشار یافت که بخشی از مقدمه و فصل نخست از کتاب مزبور، ترجمه آقای علی غلامی دهقی بود. در این نوشتار، ترجمه فصلی دیگر از کتاب یاد شده تقدیم می شود که در واقع، بیانگر یکی از عوامل مهم انحطاط و فروپاشی دولت عثمانی است. در این نوشتار، روشن می شود که دولت عثمانی با عدم دوراندیشی و با بی توجهی به جوانب مختلف امور، قیمومیّت و سرپرستی اقلیّت های دینی مستقر در قلمرو خود را به دولت های اروپایی سپرد، و آنان با استفاده از فرصت به دست آمده، در پیکره قلمرو عثمانی نفوذ کردند، و سپس نفوذ خود را در ابعاد سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بسط دادند. بدین سان، با اقدامی که آغاز آن به دست خود دولت عثمانی بود، یکی از عوامل مهم فروپاشی آن دولت رقم خورد. کلید واژگان: دولـت عثمانی، اقلیّت های دینی، قیمومیّت، دولت های اروپـایی، فروپاشی دولت عثمانی.