رشک بر امیر مؤمنان علی علیه السلام: درآمدی بر روان شناسی مناسبات در تاریخ اسلام
40 بازدید
محل نشر: تاریخ در آیینه پژوهش » پاییز 1383 - شماره 3 (34 صفحه - از 141 تا 174)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در رویکرد به مناسبات میان اشخاص در تاریخ صدر اسلام، چنین دریافت می شود که جنبه ای از آن مناسبات، رشک ورزی بر امام علی(علیه السلام) بوده است. رشکورزی بر علی(علیه السلام) در عرصه های گوناگون بروز یافت. در زمان حیات پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله)، بر «خلوت گزیدن و نجوا کردنِ پیامبر(صلی الله علیه وآله) با علی(علیه السلام)»، و نیز بر «گشوده گذاردنِ درِ خانه علی(علیه السلام) بر مسجد پیامبر(صلی الله علیه وآله)» رشکورزی در قالب اعتراض بر پیامبر(صلی الله علیه وآله) نمایان شد. پس از وفات پیامبر(صلی الله علیه وآله)، رشک بر علی(علیه السلام) در عرصه ای بسیار مهم آشکار شد، و سبب شد تا خلافت از آن حضرت بازداشته شود. این امر، بیان گر نوعی تحلیل نسبت به مسئله «بازداشت خلافت از علی(علیه السلام)» است که هم در سخنان خود وی، و هم در برخی از دیدگاه های دیگران ارائه شده است. در این مقاله، از زاویه روان شناسی مناسبات میان اشخاص در پدیداری رویدادهای تاریخی، به این مسئله نگریسته شده است.