مشخصات فردی و زندگینامه
نام:حامد
نام خانوادگی:منتظری مقدم
نخصص ها:تاریخ و سیره ، ادیان و مذاهب ، امامت و مهدویت

زندگی نامه

سوابق تحصیلی الف) حوزوی: ورود به حوزه علمیه قم: 1365 – در حال حاضر: اتمام سطح و اشتغال به درس خارج فقه و اصول ب) غیر حوزوی: - کارشناسی رشته الهیات و معارف اسلامی: سال 1373 – مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) - کارشناسی ارشد رشته تاریخ: سال 1379 - مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) - دکتری رشته تاریخ اسلام: سال 1387 - مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) سوابق علمی و اجرایی: الف) عضو هیئت مدیره انجمن تاریخ پژوهان حوزه علمیه (دو دوره) ب) عضو هیئت تحریریه مجله تاریخ در آییه پژوهش. سوابق پژوهشی و آموزشی: الف) تألیف کتاب: «بررسی تاریخی صلح های پیامبر(ص)» این کتاب، برگزیده هفتمین دوره کتاب سال حوزه و یازدهمین جشنواره کتاب سال دانشجویی می باشد. ب) تألیف بیش از بیست عنوان مقاله علمی در حوزه های: تاریخ اسلام و تشیع، منتشره در مجلات تخصصی. ج) تدریس (حدودا یکصد و چهل واحد درسی) در موضوعات: تاریخ اسلام، تاریخ تشیع، تاریخ فرق اسلامی، تاریخ فرق شیعی، تاریخ عصر جاهلی، تاریخ ایران اسلامی، روش تحقیق عمومی و روش تحقیق در تاریخ) د) راهنمایی و مشاوره حدوداً بیست پایان¬نامه در مقطع کارشناسی ارشد. هـ) ارایه سخنرانی در پنج نشست علمی و نقد کتاب؛ با عناوین: - اهداف و پیامدهای قیام¬های شیعی، فلسفه گریه و عزاداری برای امام حسین(ع) - نقد کتاب تاریخ غیبت صغری، نقد کتاب تاریخ امامت، نقد کتاب تاریخ تشیع و) دبیری علمی همایش ملی مالک اشتر نخعی(سال 1387) و نظارت علمی بر انتشار مجموعه مقالات همایش.